Welkom bij het Baarns Mannenkoor

110 jarig lustrum Baarns Mannenkoor:

op 20 mei 2017 wordt het 110 jarig lustrum gevierd. Voor meer informatie kunt u deze flyer bekijken.

Er zijn speciale kaarten te verkrijgen:

Toelichting Tickets Muziek Festival Kantje Boord in De Speeldoos op 20 mei 2017

Normaal: € 15
19:00 uur toegang Havenmarkt in en om De Speeldoos

20:30 uur toegang Grote Zaal concert ‘De Schipbreuk’

22:00 uur meezing programma in foyer

Captain’s Coffee € 25

19:00 uur VIP-ontvangst bij Captain’s Coffee met vele extra’s

19:45 uur toegang Havenmarkt in en om De Speeldoos

20:30 uur toegang Grote Zaal concert ‘De Schipbreuk’

22:00 uur meezing programma in foyer

Normale tickets verkrijgbaar via www.speeldoosbaarn.nl en via deelnemende koren.

Tickets Captain’s Coffee uitsluitend verkrijgbaar via het Baarns Mannenkoor, neem contact op met het bestuur.

 

Baarns Mannenkoor

Algemeen

Het Baarns Mannenkoor is door de jaren heen een zeer actief koor gebleken. Opgericht op 18 februari 1907 heeft het zich toegelegd op de bevordering van de mannen koorzang in Baarn.

Bijna iedereen kan zingen. Je hoeft daarvoor geen noot te kunnen lezen. Meer dan 100 jaar neemt het Baarns Mannenkoor een vooraanstaande plaats in de Baarnse cultuurgeschiedenis in. Deze belangstelling breidde zich ook uit tot en met het koningshuis. In 1982 mocht het koor van Hare Majesteit Koningin Beatrix een koninklijke erepenning ontvangen. Prins Bernhard heeft in 1947 het beschermheerschap over het koor aanvaard en heeft deze functie tot kort voor zijn overlijden vervuld. Als blijvende herinnering dragen de koorleden nu nog een witte anjer op de revers van hun koorkostuum.

Thans wordt dit beschermheerschap vervuld door de heer J.Nijhof, bekend Baarnaar van de Nijhof woonmarkt in Baarn.

naar boven

Kaarten voor het lustrumconcert zijn te koop via theater de Speeldoos Klik hier Sluiten