De agenda voor de volgende vergadering omvat 4 belangrijke zaken: 1. – Oprichting van de vereniging “Baarns Mannenkoor” 2. – Benoeming van een directeur 3. – Verkiezing van het bestuur 4. – Oprichting van een commissie tot samenstelling van een reglement Het reglement dat wordt opgesteld vermeldt o.a.: Een nieuw lid betaalt fl.1,00 statiegeld hetwelk hij bij het verlaten van het koor terug bekomt of wordt verrekend met eventuele achterstallige contributie. Indien het lid het koor verlaat omdat hij is geschorst, wordt het statiegeld geconfisceerd. Na vaststelling van een nieuwe vergadering en een slokje neemt een ieder tevreden afscheid. De tweede vergadering volgt op woensdag 6 maart 1907. Hierin wordt de komst van de eerste dirigent van het Baarns Mannenkoor besproken. Deze, voor een koor onmisbare man wordt de heer Nieuwstad. Het (voorlopige) traktement wordt vastgesteld op fl. 100,00 per jaar. De derde vergadering volgt op maandag 18 maart 1907. Aanwezig zijn 22 heren die als “werkende” leden worden beschouwd. Naast deze “werkende” leden zijn er “ereleden” en “begunstigers”. Tijdens deze vergadering wordt het bestuur gekozen: Voorzitter – Z. Regelink 2e Voorzitter – A. van Gemeren Secretaris – G.W.J. Hofmans Penningmeester – G. Sijberden Bibliothecaris – A.G. de Heus Vervolgens houdt de dirigent, de heer Nieuwstad, een proefzang voor alle leden en deelt hen vervolgens op in partijen. Klaar voor de eerste repetitie . De eerste koorrepetitie van het Baarns Mannenkoor wordt op die maandagavond gehouden in de grote zaal van hotel Velaars aan de Baarnse Brink. De kosten voor het gebruik van deze zaal bedragen fl. 2,50 per avond. Helaas blijkt dat de zaal vaak op maandagavonden voor andere doeleinden wordt verhuurd. Het bestuur kijkt daarom uit naar een andere geschikte gelegenheid en vindt die in het voor Baarn en omgeving bekende Hotel “de la Promenade”. Een heel belangrijke dag voor het koor is zaterdag 1 februari 1908. Met algemene stemmen wordt tot dirigent benoemd de heer Jacob Hamel. Wie was Jacob Hamel? Jacob Hamel wordt op 20 oktober 1883 te Amsterdam geboren. Zijn eerste muzikale ervaring doet hij op als knaapje van zes jaar toen hij achtereenvolgens van Leon Kinsbergen en Jan Vel vioolles kreeg.Vader Hamel, die secretaris is bij de koorvereniging “Zanglust’ neemt zoonlief vaak mee naar de repetities. Op zestien jarige leeftijd beschikt Jacob Hamel over een fraaie tenorstem. “Zanglust” neemt hem graag op in haar gelederen. Maar ook bij de mannenzangvereniging “Apollo”, destijds een beroemd koor, zingt hij een aardig partijtje mee. Op zijn achttiende ontplooit Jacob Hamel zijn eerste activiteit als dirigent: hij richt een eigen zangkoor op “Arti et Charitate” genaamd, waarmee hij op een zangersfeest de tweede prijs in de wacht sleept. Teneinde zelf voldoende muzikale ondergrond te hebben, stelt Hamel zich in verbinding met Fred Roeske, die hem de beginselen van piano, solfège, harmonieleer en directie bijbrengt. Jacob treedt in het huwelijk met Jeanette Cohen (9 april 1884 – Sobibor 1943). Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Bob (1912) en Jacques (1916). Weldra zien we Hamel optreden als dirigent van verschillende koren. Zowel binnen als buiten de hoofdstad. In Amsterdam leidt hij het politie-mannenkoor “Eutherpe”, het koor van de Noorderspeeltuin en van de speeltuin Spaarndammerkwartier, het kinderkoor “de Joodsche Stem” het kinderkoor “Mozart” (dat voor platenmaatschappij Columbia opnamen maakt.) en het AVRO’s kinderkoor. Op de foto bovenaan deze pagina (van de oprichting) maar ook op de hiernaast links geplaatste foto uit 1926 is het verenigingsvaandel te zien op de achtergrond. Dit vaandel is nog steeds in ons bezit en mag gerust een stukje cultureel erfgoed worden genoemd. Het vaandel ging ook altijd mee bij optredens.

met dank aan onze sponsors

De agenda voor de volgende vergadering omvat 4 belangrijke zaken: 1. – Oprichting van de vereniging “Baarns Mannenkoor” 2. – Benoeming van een directeur 3. – Verkiezing van het bestuur 4. – Oprichting van een commissie tot samenstelling van een reglement Het reglement dat wordt opgesteld vermeldt o.a.: Een nieuw lid betaalt fl.1,00 statiegeld hetwelk hij bij het verlaten van het koor terug bekomt of wordt verrekend met eventuele achterstallige contributie. Indien het lid het koor verlaat omdat hij is geschorst, wordt het statiegeld geconfisceerd. Na vaststelling van een nieuwe vergadering en een slokje neemt een ieder tevreden afscheid. De tweede vergadering volgt op woensdag 6 maart 1907. Hierin wordt de komst van de eerste dirigent van het Baarns Mannenkoor besproken. Deze, voor een koor onmisbare man wordt de heer Nieuwstad. Het (voorlopige) traktement wordt vastgesteld op fl. 100,00 per jaar. De derde vergadering volgt op maandag 18 maart 1907. Aanwezig zijn 22 heren die als “werkende” leden worden beschouwd. Naast deze “werkende” leden zijn er “ereleden” en “begunstigers”. Tijdens deze vergadering wordt het bestuur gekozen: Voorzitter – Z. Regelink 2e Voorzitter – A. van Gemeren Secretaris – G.W.J. Hofmans Penningmeester – G. Sijberden Bibliothecaris – A.G. de Heus Vervolgens houdt de dirigent, de heer Nieuwstad, een proefzang voor alle leden en deelt hen vervolgens op in partijen. Klaar voor de eerste repetitie . De eerste koorrepetitie van het Baarns Mannenkoor wordt op die maandagavond gehouden in de grote zaal van hotel Velaars aan de Baarnse Brink. De kosten voor het gebruik van deze zaal bedragen fl. 2,50 per avond. Helaas blijkt dat de zaal vaak op maandagavonden voor andere doeleinden wordt verhuurd. Het bestuur kijkt daarom uit naar een andere geschikte gelegenheid en vindt die in het voor Baarn en omgeving bekende Hotel “de la Promenade”. Een heel belangrijke dag voor het koor is zaterdag 1 februari 1908. Met algemene stemmen wordt tot dirigent benoemd de heer Jacob Hamel. Wie was Jacob Hamel? Jacob Hamel wordt op 20 oktober 1883 te Amsterdam geboren. Zijn eerste muzikale ervaring doet hij op als knaapje van zes jaar toen hij achtereenvolgens van Leon Kinsbergen en Jan Vel vioolles kreeg.Vader Hamel, die secretaris is bij de koorvereniging “Zanglust’ neemt zoonlief vaak mee naar de repetities. Op zestien jarige leeftijd beschikt Jacob Hamel over een fraaie tenorstem. “Zanglust” neemt hem graag op in haar gelederen. Maar ook bij de mannenzangvereniging “Apollo”, destijds een beroemd koor, zingt hij een aardig partijtje mee. Op zijn achttiende ontplooit Jacob Hamel zijn eerste activiteit als dirigent: hij richt een eigen zangkoor op “Arti et Charitate” genaamd, waarmee hij op een zangersfeest de tweede prijs in de wacht sleept. Teneinde zelf voldoende muzikale ondergrond te hebben, stelt Hamel zich in verbinding met Fred Roeske, die hem de beginselen van piano, solfège, harmonieleer en directie bijbrengt. Jacob treedt in het huwelijk met Jeanette Cohen (9 april 1884 – Sobibor 1943). Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Bob (1912) en Jacques (1916). Weldra zien we Hamel optreden als dirigent van verschillende koren. Zowel binnen als buiten de hoofdstad. In Amsterdam leidt hij het politie-mannenkoor “Eutherpe”, het koor van de Noorderspeeltuin en van de speeltuin Spaarndammerkwartier, het kinderkoor “de Joodsche Stem” het kinderkoor “Mozart” (dat voor platenmaatschappij Columbia opnamen maakt.) en het AVRO’s kinderkoor. Op de foto bovenaan deze pagina (van de oprichting) maar ook op de hiernaast links geplaatste foto uit 1926 is het verenigingsvaandel te zien op de achtergrond. Dit vaandel is nog steeds in ons bezit en mag gerust een stukje cultureel erfgoed worden genoemd. Het vaandel ging ook altijd mee bij optredens.
BAARNS MANNENKOOR Repetities elke maandag 19.45-22.00 uurGebouw De Pool Dahliastraat 18 Baarn

met dank aan onze sponsors