Jaarverslag 2018 secretaris

Het jaar 2018 zijn wij begonnen met het werven van dames en heren voor een nieuw project. Het bestuur had het idee om met een gemengd koor een concert in april te geven wat speciaal moest zijn. Een speciaal concert op een speciale plaats. Dus niet in de kerk. Jan Kuijer kreeg het voor elkaar, dat wij konden optreden in het bomencentrum. Het werd een concert van musical en operette liederen.

Op de oproep voor projectleden waren maar liefst 16 dames en 3 heren, die zich bij ons aanmelden. Het concert op zondagmiddag 15 april werd een groot succes. De zaal was uitverkocht en wij konden terugkijken op een geweldig goed optreden. Wat nog beter voor het koor was, dat er meteen 2 projectleden zich opgaven als lid, nl. Jan Beentjes en Rudolf van Ommen.

17 Februari was de jaarvergadering bij de manege Zonneveld. Dit werd gedaan om geen repetitietijd verloren te laten gaan. Het was een goede vergadering waarin Arie Zonneveld het plan opperde om een reis naar Peris in Roemenië te organiseren. Er moesten dan wel minimaal 20 leden meegaan. Het aantal mensen werd inderdaad gehaald, omdat er een aantal projectleden mee gingen. Verder kreeg Adrie Kuijer steun van het koor om nog 4 jaar door te gaan als secretaris.

Op zaterdag 1 september heeft het koor gezongen op de culturele dag in de Pauluskerk. Omdat dirigent Mark Walter op deze dag niet kon, hebben wij Hans C. Janssen bereidt gevonden om deze honneurs waar te nemen. Een goed optreden werd het voor redelijk publiek. Omdat wij het repertoire zongen wat wij in Roemenië wilden gaan zingen hebben er ook weer een aantal projectleden mee gezongen.

Op 13 september ging de reeds vermelde reis naar Roemenië. Dit werd een onvergetelijke en zal nog lang over worden nagepraat. Henk Bakker en Arie Zonneveld hebben zich hiervoor ingezet. Het was heel bijzonder omdat wij verschillende vervoersmiddelen hadden. Uiteraard gingen wij met het vliegtuig, maar in Roemenië had Arie regelmatig verrassingen voor ons. Wij werden opgehaald met de schoolbus. Verder werden wij vervoert met paard en wagen. Wel 6 achter elkaar door de bergen daar. Hilarisch. Terug mochten wij meerijden met een Hongaarse bus. Ook heel gezellig. De hele weg terug werd er gezongen.

Eind oktober stond er een datum gepland om een concert te doen met de Waldheim mavo. Wij hebben nl. op het jaarlijkse optreden van de leerlingen van de Mavo twee nummers met hen gezongen en toen ontstond het idee voor een samenwerking. Maar oktober was te kort dag en deze gesprekken van Jan Kuijer met Marc van Driel werden voortgezet onder het motto van nu niet, maar dan in 2019. Wij hadden echter al een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van borden langs de weg. Deze kosten moesten wij maken en konden daar niet vanaf. De borden werden dus maar gebruikt en langs de weg werden de mannen uitgenodigd om lekker te komen zingen.

Omdat het bestuur vorig jaar had besloten om eens in de twee jaar een kerstconcert te doen, hadden wij in eerste instantie voor december 2018 niets op het programma staan. Maar vanuit de winkeliersvereniging werd een verzoek gedaan om te komen zingen in de Laanstraat op zaterdagmiddag   22 december. Zij wilden met meerdere verenigingen een kerstsfeer creëren in het centrum.

Wij hebben daar toen positief op gereageerd en hebben daar voor een groot aantal mensen staan zingen. Het was volgens mij een goede reclame voor het koor. Verder hebben wij voor dit optreden ook in Soest gezongen. Wij zijn daar door een aantal mensen benaderd voor een optreden in de van Weedestraat. Het was erg koud, want er stond een koude wind. Ik denk dat er daardoor wat minder publiek was.

Het laatste optreden in 2018 van ons was een samenwerking met de Pauluskerk. Daar verzorgden wij enkele kerstnummers in de nachtdienst. De mensen van de kerk waren bijzonder tevreden daar over. Wie weet voor herhaling vatbaar.

Ook in 2018 waren er een paar bijzondere dingen, die genoemd kunnen worden. De voorzitter kwam op het idee om een bockbier proeverij te houden op de maandagavond. Gingen wij eerst repeteren tot 21.00 uur om daarna verschillende bockbier te proeven. Er werd geregeld, dat de Mitra enkele bieren beschikbaar stelde en de Smaecken van Hamelink zorgde voor een speciaal ijsje. Deze avond was ook om de saamhorigheid van het koor te bevorderen. Ik denk, dat zulke dingen echt wel nuttig zijn voor de vereniging.

Al met al een bijzonder jaar. Wij hebben enkele leden verloren, die heel gehecht waren aan ons koor. Gelukkig zijn er meer leden bij gekomen dan er weg gingen. Wij hopen, dat deze positieve dingen zich ook in 2019 blijven ontwikkelen.

Tot slot wil ik nog enkele mensen noemen waar het bestuur ook dit jaar weer op kon rekenen. Niet onbelangrijk is het om de muziekcommissie te noemen. Zij moeten toch maar weer op tijd aan alle wensen voldoen. Martien Kuijer, Hans de Bruyn en Abel Hamelink, bedankt voor jullie steun. Verder moet ik deze drie nogmaals noemen. Zij doen zo ontzettend veel. Bv. De koffie moet gezet worden door Hans. De loterij en de inkoop voor de bar door Martien. En ook zeker niet onbelangrijk Abel voor de sponsering van ijs, koek enz. Dit vindt de penningmeester fantastisch.

Ik persoonlijk bedank de andere bestuursleden voor de goede en prettige samenwerking. Wij hebben wel eens een verschil van mening maar dat mag. Laten wij zo doorgaan. Mannen bedankt.

Dit is het verslag van de secretaris.

Laat een reactie achter