Nieuwe plannen Baarns Mannenkoor

Op maandagavond 7 januari hield het Baarns Mannenkoor een nieuwjaarsreceptie. Deze werd druk bezocht. Vele mensen waren uitgenodigd. O.a. de projectleden waar het koor de afgelopen jaar mee gewerkt heeft, het Baarns Dameskoor “Enjoy”, Crescendo en ook waren er enkele potentiële nieuwe leden, die de sfeer van het mannenkoor kwamen proeven.

Om 20.15 uur opende de voorzitter Jan Kuijer de receptie met een presentatie op een scherm over het afgelopen jaar 2018. Tevens maakte hij gebruik van de gelegenheid om de plannen, die nog wel in de kinderschoenen staan, bekend voor het jaar 2019.

Hierna werd er een toast gedaan op het nieuwe jaar. Mitra heeft speciaal een drankje gemaakt voor het koor. Ook de “Smaecken” van Hamelink liet zien een fan van het koor te zijn met een ijsje, die hij gemaakt heeft voor het mannenkoor. Heel lekker allemaal.

 

Het mannenkoor wil in het voorjaar een samenwerking ( een uitvoering ) met de leerlingen van de Waldheim mavo organiseren. Verder gaat het koor medewerking verlenen aan een evenement ( eind juni ) op de Brink in Baarn. Dit wordt georganiseerd door Crescendo vanwege het 125 jaar bestaan.

In december gaat het koor hun tweejaarlijks kerstconcert geven. De plannen hiervoor zijn om dit samen met het Baarns Dameskoor “Enjoy” te gaan doen. Daarvoor gaat het bestuur spoedig met de dames om de tafel zitten.

Natuurlijk werd er op deze avond door de aanwezigen ook nog gezongen. Het koor heeft een speciale map met muziek uit de zeventiger jaren. Spontaan ging de dirigent van de dames ( de dirigent van het mannenkoor was op vakantie ) achter de piano zitten om dit te begeleiden. Het was al met al een gezellige avond.

Op maandag 14 januari beginnen de repetitie’s weer. Nieuwe leden zijn dan zeer welkom.

Laat een reactie achter